Kadarpiku vaatluspunkt

Asukoht Ants Laikmaa majamuuseum

Tegevused

12–15 Salumets (park), kastikuloo-mets ja raiesmikud, haigrukoloonia. Soontaimed, samblad, seened

16–19 Salumets (park), Kangru loigu karstijärviku koht, madalsoo, niidud ja endised soised puisniidud. Soontaimed, samblad, samblikud, seened.

20–23 Kastikuloo mets, raiesmikud, Alba karstijärviku koht. Soontaimed, samblikud, seened.

Kontakt