Loodusvaatluste minimaraton

Juunikuine loodusvaatluste maratoni toimumise aeg on seotud meie looduse kõige rikkalikuma perioodiga. Samas on igal aastal palju huvilisi, kes sooviksid maratoni kaasa teha varem, näiteks kooliõpilasi kaasates.

Sellest ajendatuna korraldame 2024. aastal esmakordselt koolidele – õpetajatele ja õpilastele – suunatud loodusvaatluste minimaratoni. Iga osalev kool saab luua oma vaatlusala ja valida sobivaima aja seal vaatluste tegemiseks. Vaatlusala võib asuda kooli territooriumil või muus looduslikus paigas. Vaatluste tegemise periood peaks jääma vahemikku 1. mai kuni 9. juuni. Soovi korral saab kaasa teha esmalt minimaratonil ja seejärel ka 8.-9. juunil toimuval põhimaratonil.

Linnuhuvilisi on juhendamas A. Kalamees. Foto: K. Hein

Enne minimaratoni toimumise perioodi korraldame maratoni korralduslikku poolt ning ka liigirühmade määramist tutvustava infoseminari (aprillis) ning võimalusel viiakse sarnaseid seminare läbi ka osalevate koolide maakonnakeskustes.

Esimene loodusvaatluste maratoni tutvustav infokoosolek avalikkusele toimub 5. detsembril, 2023.
Alade registreerimine avatakse 1. veebruaril, 2024.


Esmase huvi koolidele suunatud minimaratoni vastu võib registreerida, kirjutades loodusvaatluste maratoni alade koordinaatorile, Margit Hirvele (margit.hirv@ut.ee).

Värskeim info tekib jooksvalt loodusvaatluste maratoni kodulehele elurikkus.ee/lvm/minimaraton.

back forward