Loodusvaatluste maraton

15.-16. juunil toimus üle-eestiline loodusvaatluste maraton, mille käigus registreeriti ligikaudu 2200 loodusvaatlust ning avaldati portaalis http://elurikkus.ee.
Maratoni vaatlusalad paiknesid 16 piirkonnas, lisaks tehti maratoni raames ka individuaalvaatlusi väljaspool kindlaksmääratud vaatlusalasid. Aktiivseid vaatlejaid oli 65, vaatluspunktide tegevustes kokku (linnuretked, ööpüük jms) osales veidi üle kahesaja inimese.

Vaadeldi 862 liiki, neist:
taimi - 406
putukaid - 213
linde - 143
imetajaid - 20
limuseid - 16
kahepaikseid - 5
kalu - 4
roomajaid - 3
vähilaadseid - 2
muid liike (seeni, samblikke, usse jt) - 51
59 vaatlust jäi liigini määramata.

Vaatluste käigus laaditi üles 393 fotot, lisaks veel muid multimeediafaile.
Kõik vaatlused ning fotod on leitavad siit.

Kõige ajakohasem vaadeldud liikide nimekiri on nähtav siin.

Korraldajad tänavad kõiki vaatluspunktide koordinaatoreid, vaatlejaid, määrangutel aidanud eksperte, vaatluste moderaatoreid ning loodushuvilisi, kes osalesid õpperetkedel.
Maratoni korraldasid Eesti Looduseuurijate Selts ning Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed.

2018. aasta lõpus tunnustas Eesti Teadusagentuur loodusvaatluste maratoni riikliku teadusepopulariseerijana uue algatuse kategoorias.


--------

Loodusvaatluste maratoni eeskujuks on rahvusvaheline vaatlusformaat BioBlitz. BioBlitz tähendab, et kindlas paigas tuvastatakse kindlal ajavahemikul nii palju looma-, taime- ja seeneliike kui võimalik. Vaatlemisel on oluline üles märkida liik, koht ja kuupäev. Lisaks on hea, kui märgatud liigist on tehtud ka foto või video. 

Keda ja kuidas vaadelda?

Loodusvaatluste maratonil me ühtegi taime ega looma kaasa ei võta ega surma. Kõik tõendid kogutakse fotode, video- ja helisalvestustena. Tõendite kogumiseks saab kasutada kaameraga mobiiltelefoni, nutiseadet või paberit-pliiatsit ja fotoaparaati.

Paljusid liike on võimalik vaadelda ilma binokli või luubita, seega varustuse puudumine ei takista vaatlusmaratonil osalemist.

Korraga on soovitav vaadelda üht liigirühma, näiteks alguses ära määrata kõik linnud. Nii on suurem tõenäosus, et märkad rohkem liike, määrajat kasutamisel on korraga vaja käes hoida vaid üht raamatut või muud abivahendit. Võib piirduda ainult taimede või lindude vaatlemisega, kuid väga põnev on ka uute putuka- ja samblaliikidega tuttavaks saada.

Vaatluste sisetamine

Legulus
Vaatlusi saab sisestada nutiseadmega, avades internetilehitsejas rakenduse legulus.tools
Vaatluse sisestamiseks peaks varasemast olemas olema plutof konto või siis saab ennast läbi Leguluse kasutajaks registreerida. Et Legulusega sisestatud andmei saaks loodusvaatluste maratoni portaalis näha, peaks projektiks märkima "Üle-eestiline loodusvaatluste maraton". 
Leguluse kasutamise õpetus

eElurikkus
Portaalis eElurikkus on spetsiaalne loodusvaatluste maratoni veebileht, mille kaudu saab samuti vaatlusi sisestada. Leht avaneb siit: https://elurikkus.ee/projects/loodusvaatluste-maraton
Vaatluste sisestamise võimalus avaneb alates 15. juunist kl 12.
Vaatluste sisestamiseks peaks olemas olema PlutoF konto või saab selle registreerida.

Kus toimub loodusvaatluste maraton?

Registreeritud vaatluspunktide ja seal korraldatavate täpsemate tegevuste nägemiseks klõpsa SIIA

Mis on loodusvaatlus, mis on BioBlitz?

Loodusvaatlus on looduses elava looma-, taime- või seeneliigi tuvastamine ja selle kohta informatsiooni säilitamine. Iga vaatluse kohta tuleb üles märkida aeg, koht, vaadeldud liik (takson).

BioBlitz on kindlas kohas kindla aja jooksul (tavaliselt 24 tundi) toimuv liikide kaardistamine, et teha kindlaks kõik sellel ajal elavad liigid (linnud, putukad, imetajad, taimed, seened jne). Osalevad teadlased, harrastusteadlased ja vabatahtlikud. 

Lisainfo:
Märt Kose
loodusvaatluste maratoni korraldaja
m2rtkose@ut.ee
tel 5660 4659

juhend_osalejale.pdf14.36 MB

Fotod: Veljo Runnel

back forward