Loodusvaatluste maraton 2018

15.–16. juunil 2018 toimus üle-eestiline loodusvaatluste maraton, mille käigus registreeriti ligikaudu 2300 loodusvaatlust ning avaldati eElurikkuse portaalis.
Maratoni vaatlusalad paiknesid 16 piirkonnas üle Eesti, lisaks tehti maratoni raames ka individuaalvaatlusi väljaspool kindlaksmääratud vaatlusalasid. Aktiivseid vaatlejaid oli 65, vaatluspunktide tegevustes kokku (linnuretked, ööpüük jms) osales veidi üle kahesaja inimese.

Vaadeldi 862 liiki, neist:
taimi: 406
putukaid: 213
linde: 143
imetajaid: 20
limuseid: 16
kahepaikseid: 5
kalu: 4
roomajaid: 3
vähilaadseid: 2
muid liike (seeni, samblikke, usse jt): 51
59 vaatlust jäi liigini määramata.

Vaatluste käigus laaditi üles 393 fotot, lisaks veel muid multimeediafaile.
Kõik vaatlused ning fotod on leitavad siit.

Kõige ajakohasem vaadeldud liikide nimekiri on nähtav siin.

 
Korraldajad tänavad kõiki vaatluspunktide koordinaatoreid, vaatlejaid, määrangutel aidanud eksperte, vaatluste moderaatoreid ning loodushuvilisi, kes osalesid õpperetkedel.
Maratoni korraldasid Eesti Looduseuurijate Selts ning Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed.

k

2018. aasta lõpus tunnustas Eesti Teadusagentuur loodusvaatluste maratoni riikliku teaduse populariseerija tiitliga uue algatuse kategoorias.

2019. aasta loodusvaatluste maratoni kohta loe edasi siit.