Loodusvaatluste maraton

loodusvaatluste_maraton_2019-min.jpg

14.–15. juunil 2019 toimub üle-eestiline loodusvaatluste maraton. Kutsume loodushuvilisi 24 tunni sees uurima enda kodukoha elurikkust ja sellest teada andma.

Loodusvaatluste maraton algab 14. juunil kell 12 päeval ja lõpeb 15. juunil kell 12. Vaatluspunkti saad registreerida kuni 17. mai 2019.

Sel aastal on vaatluspunktid eraldi nimetatud, mis annab nii koordinaatoritele kui osalejatele selgema ülevaate, mida maratonipunktis tehakse. Vaatlusala valikul tuleks lähtuda sellest, et vaatlusala oleks võimalik kaardil piiritleda.

Vaatluspunkti töö paremaks korraldamiseks on sel aastal võimalik taotleda toetust. Loe tingimuste kohta täpsemalt vaatluspunkti registreerimise vormist. Toetusele kandideerimiseks esita maratonipunkti kirjeldus hiljemalt 7. aprillil 2019.

Registreeri enda vaatluspunkt siin.

Kes võivad kohalikku vaatluspunkti organiseerida?

Iga loodushuviline. Korraldamise puhul on kõige olulisem, et leiduks koordinaator, kes aitab leida sobiva vaatlusala, juhendab vaatlejaid ja teab, kuidas vaatlusandmeid edastada. 2018. aastal oli üle Eesti 16 vaatluspunkti, kus registreeriti 24 tunni jooksul rohkem kui 2300 vaatlust.

Loodusvaatluste maratoni korraldamise kohta tekkivatele küsimustele leiab vastused siit.

Keda ja kuidas vaadelda?

Loodusvaatluste maraton kasutab rahvusvahelist vaatlusformaati BioBlitz. BioBlitz tähendab, et kindlas paigas tuvastatakse kindlal ajavahemikul nii palju looma-, taime- ja seeneliike kui võimalik. Vaatlemisel on oluline üles märkida liik, koht ja kuupäev. Lisaks on hea, kui märgatud liigist on tehtud ka foto või video.

Loodusvaatluste maratonil ühtegi taime ega looma kaasa ei võeta ega surmata. Kõik tõendid kogutakse fotode, video- ja helisalvestustena. Tõendite kogumiseks saab kasutada kaameraga mobiiltelefoni, nutiseadet või paberit-pliiatsit ja fotoaparaati.

Paljusid liike on võimalik vaadelda ilma binokli või luubita ega vaja spetsiaalset varustust.

k

Loodusvaatluste maraton on pärjatud Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseemise auhinnaga 2018 kui parim uus algatus. Üle-eestiline ettevõtmine sai tunnustuse ka Keskkonnaministeeriumi aasta keskkonnateo konkursil. 2018. aastal oli üle Eesti 16 vaatluspunkti, kus registreeriti ööpäeva jooksul ligikaudu 2300 vaatlust.

  

Lisainfo:
Veljo Runnel
+372 520 6108
back forward