Korduma kippuvad küsimused

Kes võivad vaatlusmaratoni korraldada?

Vaatlusmaratoni võib korraldada iga loodushuviline. Oluline on määrata vaatluspunktile vastutav isik, kes aitab leida sobiva vaatluspiirkonna, juhendab vajadusel vaatlejaid ja teab, kuidas vaatlustulemusi edastada.

Kuidas vaatlusmaratonist osa võtta?

Leia endale vaatluspunktide seast meelepärane, tutvu osalemistingimustega. Eelnevalt on soovitav läbi lugeda vaatlusel osaleja juhend

Kas vaatluspunktis peavad vaatlused toimuma kogu 24 tunni jooksul?

Iga vaatluspunkt saab vastavalt enda võimalustele ise otsustada, millal täpselt vaatlusi teha. Oluline on, et vaatlused jääksid maratoni toimumise aja (24 tunni) sisse. Võib näiteks päeval ja/või õhtul tegutseda, öösel puhata ning näiteks hommikul ja ennelõunal uuesti vaadelda. Kui huvi ja võimalusi on rohkem, võib loomulikult ka kogu 24 tunni jooksul tegutseda.

Kas vaatlema peab kõiki elustikugruppe (loomad, linnud, taimed, putukad jne)?

Oluline on teha maratoni toimumise ajal võimalikult palju vaatlusi. Võib piirduda ainult taimede või lindude vaatlemisega, kuid väga põnev on avastada enda jaoks ka uusi putuka- ja samblaliike, kahepaikseid, kalasid.

Kuidas vaatlusala valida?

Loodusvaatluste maraton kasutab BioBlitzi formaati, mis näeb ette, et iga punkt valib kindla vaatlusala, mis on hiljem ka andmebaasis näha. Selleks võib olla näiteks õppe- või matkarada ja ümbrus, park või muu haljasala, metsatukk, veekogu ja selle kaldaala. Vaatlusala võib ka mitmest objektist koosneda, peaasi, et seda saab kaardil piiritleda.

Miks on vaatluspakettidel erinevad nimed?

Vaatluspaketid on nimetatud Kuldkingad, Hõbehaigrud, Vasköölased ja Eremiitpõrnikad. Vaatluspakettide nimed tähistavad erinevaid võimalikke tegevusi, mis vaatluspunktis toimuvad. Näiteks Kuldkingade ja Hõbehaigrute vaatluspunktis tagab korraldaja, et vaatlusi aitab läbi viia ka üks erialaekspert. Mõne teise paketi valinud korraldajal seda kohustust ei ole. Vaatluspaketi nimi ei tähenda, et punktis peaks vaatlema paketi nimes sisalduvat liiki. Loodusvaatluste maratoni eesmärk on igal vaatlusalal registreerida võimalikult palju erinevaid liike.

Kuidas vaatluspunktis vaatlusi korraldada?

Vaatlustegevuse läbi viimise vorm sõltub sellest, millise vaatlusvõimaluste paketiga on maratonipunkt liitunud. Allpool on kirjeldatud mõned võimalused, kuidas maratonipunkti tööd korraldada.

a) Võimalik on seada üles statsionaarne vaatluspunkt ning võtta vastu inimesi, kes enda vaatlusnimekirjade ja fotodega (nutitelefon, nutitahvel, digikaamera vms) vaatluspunkti alal on vaatlusi teinud. Koos vaatlusjuhtide ja/või ekspertidega saab liigid tuvastada ja andmebaasi talletada.

b) Kui vaatlusjuhte ja eksperte jagub, võib kindlatel aegadel korraldada vaatlusretki, näiteks iga täistund, iga paari tunni järel või muu enda valitud rütmi järgi. Nii on ka vaatlusjuhtidel huvitavam ning vaatlejatel on võimalus märgata elusloodust, mis neil omapäi võib-olla märkamata jääks. Loomulikult võib ka ise mõelda mõne huvitava lahenduse.

Grupiga vaatlema minnes võib vaatlused üles kirjutada evaatlusjuht või külalisekspert. Nii jääb ära andmete duplitseerimine, kui näiteks üht linnuvaatlust mitu inimest korraga üles märgivad. Võib ka jagada, et igaüks saab mõne vaatluse kirja panna või jagada kirjutajad ära vastavalt elustikugruppidele (linnud, putukad, kahepaiksed jne).

Kuidas vaatlusandmeid andmebaasi sisestada?

Kõige lihtsam on vaatlusi sisestada veebipõhise tööriista Legulus abil (trüki brauseri aadressireale legulus.tools). Kui sa pole varem Legulust või rahvusvahelist elurikkuse töölauda PlutoF kasutanud, siis saad Leguluses teha endale kasutajanime ja seejärel vaatlusandmed sisestada. Küsimuste tekkimisel kirjuta support@plutof.ee.

Kus sisestatud vaatlusi näha saab?

Uued sisestatud andmed tulevad e-Elurikkuse andmeportaalis nähtavaks iga tunni järel, mis võimaldab neid peaaegu reaalajas jälgida nii üldiselt kui ka ainult loodusvaatluste maratoni kontekstis. Nähtavad on iga vaatluspunkti vaatlusandmed, nii saab huvi korral teiste punktide andmeid uurida. 

Kuidas tehtud vaatlusandmeid parandada saab?

Vaatluste sisestaja saab kõiki vaatlusi ka hiljem parandada ja täiendada, kasutades PlutoF töölauda aadressil plutof.ee.

Mis on PlutoF?

PlutoF on Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia poolt loodud ja arendatav elurikkuse andmehalduse platvorm. Selle abil saavad kasutajad luua ja hallata oma andmebaase, mis sisaldavad infot vaatluste, kollektsioonide eksemplaride, kirjanduse jm kohta. 

Mis on Legulus?

Legulus on PlutoF-i töölaua ülimalt lihtsustatud alternatiiv. PlutoF ja Legulus on justkui ühe ja sama infosüsteemi “uksed”. Leguluse abil saab vaatluste ja kollektsiooni eksemplaride andmeid sisestada, kuid mitte muuta. Legulus töötab internetibrauseri põhiliselt, eraldi rakendust selle kasutamiseks installima ei pea. Kuna PlutoF ja Legulus töötavad sama infosüsteemi peal, saab mõlemat kasutada ühe ja sama kasutajatunnusega. Kui oled juba PlutoFi kasutaja, saad sama tunnusega kasutada Legulust ja vastupidi. 

Täpsema juhendi Leguluse kasutamise kohta leiad siit.

Mis on e-Elurikkus?

eElurikkus on Eesti elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse andmeportaal. Selle kaudu tehakse kõigile soovijatele kättesaadavaks Eesti liikide leiud, sh. teaduskogudes ja biopankades talletatud eksemplarid ning proovid, DNA põhised ja inimese poolt tehtud liikide vaatlused, uurimistööde andmed ning muu liikidega seotud info. eElurikkuse andmeressursi moodustavad avaandmetena kättesaadavad andmebaasid. Valdavalt on tegemist andmebaasidega mida hallatakse platvormil PlutoF (plutof.ut.ee) aga näiteks ka Keskkonnaministeeriumi EELIS vaatluste andmebaas. Nende andmebaaside omanikeks on teadlased, harrastusuurijad, riiklikud ja teadusasutused.

 

back forward