Korduma kippuvad küsimused

Kas vaatluspunktis peavad vaatlused toimuma kogu 24 tunni jooksul?
Ei pea, iga vaatluspunkt saab vastavalt enda võimalustele ise otsustada, et millistel aegadel vaatluseid teha. Võib näiteks päeval ja/või õhtul tegutseda, öösel puhata ning näiteks hommikul ja ennelõunal uuesti vaadelda. Võib ka vaid ühe päevaga piirduda, peamine on, et konkreetsed vaatlused jääksid 24 tunni piiresse. Kui huvi ja võimalusi on rohkem, võib loomulikult ka kogu 24 tunni jooksul tegutseda.

Kuidas vaatlusala valida?
BioBlitzi formaat näeb ette, et iga punkt valib kindla vaatlusala, mis on hiljem ka andmebaasis näha. Vaatlusala ei pea olema väga rangelt piiritletud, kuid idee on siiski mingit konkreetset ala uurida. Selleks võib olla näiteks õppe- või matkarada ja ümbrus, park või muu haljasala, metsatukk, veekogu ja selle äärne. Mis parasjagu kuskil huvitav tundub. Vaatlusala võib ka mitmest objektist koosneda, peaasi, et seda kaardil hõlpsasti piiritleda saab.

Kuidas vaatluseid kohapeal korraldada?
Konkreetset vaatlustegevust saab korraldada mitut moodi.
a) Võimalik on seada üles statsionaarne vaatluspunkt ning seal võtta inimesi vastu, kes enda vaatlusnimekirjade ja fotodega (nutitelefon, nutitahvel, digikaamera vms) vaatlemast naasevad. Koos vaatlusjuhtide ja/või ekspertidega saab liigid tuvastada ja andmebaasi talletada. 
b) Kui vaatlusjuhte ja eksperte jagub, võib kindlatel aegadel korraldada vaatlusretki, näiteks iga täistund, iga paari tunni järel või muu enda valitud rütmi järgi. Nii on ka vaatlusjuhtidel huvitavam ning vaatlejatel on võimalus märgata elusloodust, mis neil omapäi võib-olla märkamata jääks. Loomulikult võib ka ise mõelda mõne huvitava lahenduse.
 
Üldiselt on mõistlik, kui grupiga vaatlema minnes kirjutab vaatluseid üles üks inimene, näiteks vaatlusjuht või külalisekspert. Nii jääb ära andmete duplitseerimine, kui näiteks üht linnuvaatlust kümme inimest korraga üles kirjutavad. Võib ka jagada, et igaüks saab mõne vaatluse kirja panna, nii on osalemisrõõmu rohkem.

Vaatluseid võib teha ka vaatlus-äppide (mobiilirakenduste) abil, näiteks Legulus ja Minu Loodusheli, neist võimalustest räägime lähemalt koolitusel.
 
Kuidas vaatlusandmeid andmebaasi kanda?
Vaatlusjuhid ja eksperdid saavad koolitusel ülevaate Tartu Ülikooli elurikkuse töölauast PlutoF (https://plutof.ut.ee/), selle võimalustest üldisemalt ja konkreetselt vaatluspäevaga seonduvalt. Töölaualt lähevad andmed otse e-Elurikkuse andmebaasi (https://demo.elurikkus.ut.ee/; eesliide demo kaob maikuus). Uued sisestatud andmed tulevad portaalis nähtavaks iga tunni järel, mis võimaldab neid peaaegu reaalajas jälgida nii üldiselt kui konkreetselt Loodusvaatluste Maratoni kontekstis. Nähtavad on iga vaatluspunkti vaatlusandmed, nii saab huvi korral teiste punktide andmeid uurida ja enda omadega võrrelda.

Omalt poolt valmistame ette vaatlusvormid ning abistame tehnilise nõu ja toega, et kõik oleks võimalikult kergesti hoomatav ja teostatav.
 
Vaatluseid võivad ka vaatlejad ise sisestada, kui nad PlutoF töölauda või mõnda vaatlusrakendust juba tunnevad. Siiski võib PlutoF ilma taustateadmisteta kasutajale olla liiga keeruline, et seda kohapeal õppima hakata. Omalt poolt soovime, et vaatlejatele oleks kogemus võimalikult sujuv ning tehniline pool kedagi kohe eemale ei peleta, kuigi täpsus on ka harrastusteaduslike vaatlusandmete talletamisel väga oluline.

back forward