Vaatluspunktid

Kui soovid enda vaatluspunkti korraldamiseks toetust taotleda (ainult Kuldkinga punktidele), siis pane enda maratonipunkt kirja hiljemalt 7. aprillil 2019. Toetuse taotlejaid teavitatakse otsusest hiljemalt 18. aprillil 2019.
 
Alates 8. aprillist registreeritud punktid ei saa korraldamise toetust taotleda. Vaatluspunkte saab registreerida kuni 17. mai 2019.
 
Kõigi vaatluspunktide tegevused peavad jääma ajavahemikku 14. juuni kell 12.00 kuni 15. juuni kell 12.00, aga ei pea toimuma 24 tundi. Loe loodusvaatluste maratoni korraldamise kohta lisaks.
Vaatluspunkti saad registreerida siin.
 
Loodusvaatluste maratoni 2019 vaatluspunkti korraldamisel on võimalik valida nelja erineva vaatluspunkti vahel:
Kuldkingad
Vaatluspunkti tegevuste jaoks on võimalik taotleda rahalist toetust (150 eurot). 
Vaatluspunktil on koordinaator, kes vastutab tegevuste eest ja on vaatlejaile kontaktisikuks, panustab omalt poolt ka kommunikatsiooni, et leida osalejaid.
Vaatluspunktis peab olema võimalik teha vaatlusi 24 tunni jooksul (tagatud ligipääs vaatlusterritooriumile).
Vaatluspunktil on staap, kus on ka abivahendeid loomade ja taimede määramiseks jms.
Vaatluspunktis on abiks vähemalt 1 erialaspetsialist, kes aitab teatud liigirühmi määrata.
Vaatluspunktis korraldatakse vähemalt 1 loodusharidusliku sisuga üritus, loeng vms.
 
Hõbehaigrud
Vaatluspunktil on konkreetne koordinaator, kes vastutab tegevuste eest ja on vaatlejaile kontaktisikuks.
Vaatluspunktis peab olema võimalik teha vaatlusi 24 tunni jooksul (tagatud ligipääs vaatlusterritooriumile).
Vaatluspunktis on abiks vähemalt 1 erialaspetsialist, kes aitab teatud liigirühmi määrata.
 
Vasköölased
Vaatluspunkti kontaktisik annab korraldajatele infot vaatluspunkti kohta.
Vaatluspunktis peab olema võimalik teha vaatlusi 24 tunni jooksul (tagatud ligipääs vaatlusterritooriumile).
 
Eremiitpõrnikad
Vaatluspunkti kontaktisik annab korraldajatele infot vaatluspunkti kohta.
Vaatluspunkt on eramaal, avalik juurdepääs puudub.
back forward